MPO
SondyMapa serwisu  
Home
O firmie
Oferta
Zamówienia publiczne
Środowisko
Sprzęt
Aktualności
Kontakt
 Strona główna » Oferta » Wzory umów
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wzory umów

 

Poniżej zamieszczamy aktualnie obowiązujące wzory umów na świadczenie usług wywozu odpadów dla Klientów INDYWIDUALNYCH oraz Klientów INSTYTUCJONALNYCH. Integralną częścią umów jest Załączniki Nr 1, który przedstawia tabelę określającą rodzaj, ilość i częstotliwość wywozu pojemników oraz cenę.

Prosimy uprzejmie o korzystanie wyłącznie z bieżąco publikowanych wzorów umów i załączników.

aby zawrzeć umowę należy:

 • wydrukować dwa egzemplarze danego formatu umowy

 • uzupełnić wszystkie wymagane dane Zleceniodawcy (Klienta), zgodnie z danymi w dokumencie tożsamości

 • osoba uprawniona – właściciel nieruchomości, najemca, dzierżawca, użytkownik - powinien złożyć na obydwu egzemplarzach umowy i załącznika Nr 1 czytelny podpis

 • załączyć do umowy kserokopię dowodu tożsamości

 • załączyć również kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł do nieruchomości, której dotyczy umowa np. aktu własności nieruchomości, umowy najmu, dzierżawy, użyczenia etc.

Tak przygotowany pakiet dokumentów można do nas dostarczyć na cztery sposoby:

 • zeskanować i przesłać mailem do jednego z poniżej wymienionych Dzielnicowych Zakładów Oczyszczania
 • przesłać na jeden z poniżej wymienionych numerów faxu 
 • wysłać listem poleconym albo listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, na adres jednego z poniżej wymienionych Dzielnicowych Zakładów Oczyszczania
 • dostarczyć osobiście do Zespołu Sprzedaży i Obsługi Klienta w jednym
  z poniżej wymienionych Dzielnicowych Zakładów Oczyszczania

Wszystkich Klientów INDYWIDUALNYCH, którzy nie mają możliwości wypełnienia i wydrukowania umowy wraz z Załącznikami Nr 1 samodzielnie - zapraszamy do kontaktu i zawierania umów w Zespołach Sprzedaży i Obsługi Klienta w Dzielnicowych Zakładach Oczyszczania.

Dzielnicowy Zakład Oczyszczania Z-1 Bemowo, Bielany, Wola, Żoliborz
Warszawa 01-161, ul. Obozowa 43
Centrala tel. (22) 632 00 51 do 59
SPRZEDAŻ tel. (22) 632 00 51-59 wew. 227
Warszawa 01-061, ul. Burakowska 14
Sekretariat (22) 838 00 31 do 35 , tel/fax (22) 636 56 47
SPRZEDAŻ tel. (22) 838 00 31 wew. 113, (22) 838 45 20
e-mail: z1@mpo.com.pl

Dzielnicowy Zakład Oczyszczania Z-1 Śródmieście
Warszawa 01-061, ul. Burakowska 14
Centrala tel. (22) 838 00 31 do 35, fax (22) 838 15 72
SPRZEDAŻ
tel. (22) 838 00 31 wew. 113, (22) 838 45 20
e-mail: z1@mpo.com.pl


Dzielnicowy Zakład Oczyszczania Z-2 Mokotów, Ursynów, Wilanów
Warszawa 02-086, al. Niepodległości 213
Centrala tel. (22) 825 36 27 do 29, fax (22) 825 33 62
SPRZEDAŻ tel. (22) 825 36 27-29, (22) 875 20 31
e-mail: z2@mpo.com.pl

Dzielnicowy Zakład Oczyszczania Z-4 Praga Północ, Białołęka, Targówek
Warszawa 03-274, ul. Kopijników 13
Centrala tel. (22) 811 00 28, 811 13 29, fax (22) 811 50 40
SPRZEDAŻ tel. (22) 811 00 28-29 wew. 119, 120
e-mail: z4@mpo.com.pl


Dzielnicowy Zakład Oczyszczania Z-5 Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła
Warszawa 04-470, ul. Marsa 76
Centrala tel. (22) 815 20 41 do 42, fax (22) 815 20 43
SPRZEDAŻ tel. (22) 815 20 41-42 wew. 106, 116, (22) 815 42 39
e-mail: z5@mpo.com.pl


Dzielnicowy Zakład Oczyszczania Z-6 Ochota, Ursus, Włochy
Warszawa 02-495, ul. gen. Sosnkowskiego 4
Centrala tel. (22) 662 14 10, 662 62 94, 662 13 96, 662 69 23, fax (22) 662 79 81
SPRZEDAŻ tel. (22) 662 66 18
e-mail: z6@mpo.com.pl

 • Wzór umowy dla klientów INSTYTUCJONALNYCH

             pobierz wzór umowy   pobierz wzór załącznika

aby zawrzeć umowę należy:

 • wydrukować dwa egzemplarze danego formatu umowy
 • uzupełnić wszystkie wymagane dane Zleceniodawcy (Klienta), zgodnie z danymi pomiotu gospodarczego, którego dana umowa dotyczy
 • osoba uprawniona do zawierania umów – winna złożyć na obydwu egzemplarzach umowy i załącznika Nr 1 czytelny podpis wraz ze stemplem firmowym
 • załączyć 1 egz. kserokopii nadania NIP i REGON potwierdzając jego zgodność ze stanem faktycznym na dzień zawarcia umowy /dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą, oraz podmiotów, które nie mają uzupełnionych powyższych danych w KRS/
 • załączyć aktualny dokument rejestrowy (KRS, WPIS do EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ)

Tak przygotowany pakiet dokumentów można do nas dostarczyć na cztery sposoby:

 • zeskanować i przesłać mailem do jednego z poniżej wymienionych Dzielnicowych Zakładów Oczyszczania
 • przesłać na jeden z poniżej wymienionych numerów faxu 
 • wysłać listem poleconym albo listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, na adres jednego z poniżej wymienionych Dzielnicowych Zakładów Oczyszczania
 • dostarczyć osobiście do Zespołu Sprzedaży i Obsługi Klienta w jednym
  z poniżej wymienionych Dzielnicowych Zakładów Oczyszczania

Umowy z Klientami INSTYTUCJONALNYMI są zawierane również bezpośrednio
w Zespołach Sprzedaży i Obsługi Klienta w Dzielnicowych Zakładach Oczyszczania.

Dzielnicowy Zakład Oczyszczania Z-1 Bemowo, Bielany, Wola, Żoliborz
Warszawa 01-161, ul. Obozowa 43
Centrala tel. (22) 632 00 51 do 59
SPRZEDAŻ tel. (22) 632 00 51-59 wew. 227
Warszawa 01-061, ul. Burakowska 14
Sekretariat (22) 838 00 31 do 35 , tel/fax (22) 636 56 47
SPRZEDAŻ tel. (22) 838 00 31 wew. 113, (22) 838 45 20
e-mail: z1@mpo.com.pl

Dzielnicowy Zakład Oczyszczania Z-1 Śródmieście
Warszawa 01-061, ul. Burakowska 14
Centrala tel. (22) 838 00 31 do 35, fax (22) 838 15 72
SPRZEDAŻ
tel. (22) 838 00 31 wew. 113, (22) 838 45 20
e-mail: z1@mpo.com.pl


Dzielnicowy Zakład Oczyszczania Z-2 Mokotów, Ursynów, Wilanów
Warszawa 02-086, al. Niepodległości 213
Centrala tel. (22) 825 36 27 do 29, fax (22) 825 33 62
SPRZEDAŻ tel. (22) 825 36 27-29, (22) 875 20 31
e-mail: z2@mpo.com.pl

Dzielnicowy Zakład Oczyszczania Z-4 Praga Północ, Białołęka, Targówek
Warszawa 03-274, ul. Kopijników 13
Centrala tel. (22) 811 00 28, 811 13 29, fax (22) 811 50 40
SPRZEDAŻ tel. (22) 811 00 28-29 wew. 119, 120
e-mail: z4@mpo.com.pl


Dzielnicowy Zakład Oczyszczania Z-5 Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła
Warszawa 04-470, ul. Marsa 76
Centrala tel. (22) 815 20 41 do 42, fax (22) 815 20 43
SPRZEDAŻ tel. (22) 815 20 41-42 wew. 106, 116, (22) 815 42 39
e-mail: z5@mpo.com.pl


Dzielnicowy Zakład Oczyszczania Z-6 Ochota, Ursus, Włochy
Warszawa 02-495, ul. gen. Sosnkowskiego 4
Centrala tel. (22) 662 14 10, 662 62 94, 662 13 96, 662 69 23, fax (22) 662 79 81
SPRZEDAŻ tel. (22) 662 66 18
e-mail: z6@mpo.com.pl

Inne informacje związane z zawieraniem umów

 • oświadczenie na nie wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych
  Klienci, którzy zawarli umowę na odbiór odpadów z wykorzystaniem wzoru obowiązującego do dnia 30 września 2008 roku i nie wyrażają zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych mogą przesłać w tej sprawie stosowne oświadczenie wg. następującego wzoru.

  pobierz wzór oświadczenia

 • Nowy wzór umowy na wywóz odpadów, obowiązujący od IV kwartału 2008 zawiera treść oświadczenia, w którym można wyrazić zgodę lub odmówić przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
 • wyjaśnienia dot. interpretacji postanowień umowy na wywóz odpadów w zakresie możliwości jej wypowiedzenia
  Zarząd Spółki uprzejmie informuje wszystkich Klientów, że w związku z pojawieniem się wątpliwości związanych z zapisami Umowy dotyczącymi rozwiązania umowy o tym, że każdy Klient (Zleceniodawca) jest uprawniony do wypowiedzenia umowy w każdej chwili (niezależnie od istnienia ważnych powodów), z okresem wypowiedzenia zawartym w umowie. Okoliczności wskazane w zawartej umowie są wyłącznie przykładowymi i ich istnienie, bądź nie, nie ma wpływu na skuteczność wypowiedzenia złożonego przez Klienta.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapytania prosimy kierować do Zespołów Sprzedaży i Obsługi Klienta w Zakładach:

Dzielnicowy Zakład Oczyszczania Z-1 Bemowo, Bielany, Wola, Żoliborz
Warszawa 01-161, ul. Obozowa 43
Centrala tel. (22) 632 00 51 do 59
SPRZEDAŻ tel. (22) 632 00 51-59 wew. 227
Warszawa 01-061, ul. Burakowska 14
Sekretariat (22) 838 00 31 do 35 , tel/fax (22) 636 56 47
SPRZEDAŻ tel. (22) 838 00 31 wew. 113, (22) 838 45 20
e-mail: z1@mpo.com.pl

Dzielnicowy Zakład Oczyszczania Z-1 Śródmieście
Warszawa 01-061, ul. Burakowska 14
Centrala tel. (22) 838 00 31 do 35, fax (22) 838 15 72
SPRZEDAŻ
tel. (22) 838 00 31 wew. 113, (22) 838 45 20
e-mail: z1@mpo.com.pl


Dzielnicowy Zakład Oczyszczania Z-2 Mokotów, Ursynów, Wilanów
Warszawa 02-086, al. Niepodległości 213
Centrala tel. (22) 825 36 27 do 29, fax (22) 825 33 62
SPRZEDAŻ tel. (22) 825 36 27-29, (22) 875 20 31
e-mail: z2@mpo.com.pl

Dzielnicowy Zakład Oczyszczania Z-4 Praga Północ, Białołęka, Targówek
Warszawa 03-274, ul. Kopijników 13
Centrala tel. (22) 811 00 28, 811 13 29, fax (22) 811 50 40
SPRZEDAŻ tel. (22) 811 00 28-29 wew. 119, 120
e-mail: z4@mpo.com.pl


Dzielnicowy Zakład Oczyszczania Z-5 Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła
Warszawa 04-470, ul. Marsa 76
Centrala tel. (22) 815 20 41 do 42, fax (22) 815 20 43
SPRZEDAŻ tel. (22) 815 20 41-42 wew. 106, 116, (22) 815 42 39
e-mail: z5@mpo.com.pl


Dzielnicowy Zakład Oczyszczania Z-6 Ochota, Ursus, Włochy
Warszawa 02-495, ul. gen. Sosnkowskiego 4
Centrala tel. (22) 662 14 10, 662 62 94, 662 13 96, 662 69 23, fax (22) 662 79 81
SPRZEDAŻ tel. (22) 662 66 18
e-mail: z6@mpo.com.pl

BIP Drukuj Poleć stronę Na górę
2006 - 2015 © MPO Sp. z o.o., Wszelkie prawa zastrzeżone CMS by WEB interface
więcej