szukaj
Rejestr zmian
www.bip.gov.pl
 
www.mpo.com.pl
Strona główna
Instrukcja obsługi
Informacje podstawowe
Status prawny Spółki
Przedmiot działalności Spółki
Struktura organizacyjna Spółki
Organy i Władze MPO sp. z o. o.
Majątek i struktura własnościowa Spółki
Sposób obsługi interesantów
Zamówienia publiczne
Lista rejestrów i archiwów
Rejestr zmian na stronach BIP MPO
Redakcja
Sposób obsługi interesantów

W Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. sprawy są przyjmowane i załatwiane zgodnie z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną zatwierdzoną przez Zarząd w dniu 07 listopada 2006 roku.

Sprawy przesyłane pod adres Centrali Spółki są rejestrowane przez Sekretariat Zarządu w Dzienniku Korespondencji, a następnie dekretowane przez Zarząd Spółki do właściwych komórek organizacyjnych.

Poszczególne komórki organizacyjne załatwiają sprawy przygotowując pisemną odpowiedź, która zostaje wysłana do adresata przez Sekretariat Zarządu.

W przypadku zapytań ofertowych przesyłanych drogą elektroniczną, odpowiedź jest wysyłana również za pomocą maila. Możliwe jest również złożenie zamówienia na niektóre usługi poprzez wypełnienie i przesłanie dostępnego na stronie www Spółki formularza.

Przyjmowanie interesantów przez Biura i Działy MPO odbywa się w dniach i godzinach pracy Spółki, tj: 7:00 - 15:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania. W Centrali Spółki interesanci przyjmowani są w godzinach 7:00-16:00.

Godziny pracy Spółki oraz terminy i sposób obsługi interesantów:

Zarząd Spółki (Centrala ul. Obozowa 43  tel. 22 3910 104)  
od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 - 16:00

Rejony Odbioru i Wywozu Nieczystości:

ul. Tatarska 2/4,
ul. Zabraniecka 4,,
ul. gen. Sosnkowskiego 4.

czynne od od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00

Zakłady Unieszkodliwiania Odpadów:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "Kampinoska" ul. Kampinoska 1 (tel. 22 3910 400)
czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 - 15:00

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "Gwarków" ul. Zabraniecka 2 (tel. 22 3910 450)
czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 - 15:00

Termin załatwiania wniosków:
bez zbędnej zwłoki i nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpłynięcia wniosku do Spółki. W razie nie załatwienia sprawy w tym terminie stosuje się przepisy art. 36-38 kpa.

Ostatnia zmiana:
Wprowadzono: 2020-07-15 12:33:05 (Judyta Motyka)
Opublikowano: 2020-07-15 12:33:09 (Judyta Motyka)
Ilość odwiedzin: 16492
Drukuj Poleć stronę Na górę
CMS by WEB interface
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o.
Copyright © 2003 - 2024. All rights reserved.