szukaj
Rejestr zmian
www.bip.gov.pl
 
www.mpo.com.pl
Strona główna
Instrukcja obsługi
Informacje podstawowe
Status prawny Spółki
Przedmiot działalności Spółki
Struktura organizacyjna Spółki
Organy i Władze MPO Sp. z o. o.
Majątek i struktura własnościowa Spółki
Sposób obsługi interesantów
Lista rejestrów i archiwów
Rejestr zmian na stronach BIP MPO
Redakcja
Sposób obsługi interesantów

W Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o. sprawy są przyjmowane i załatwiane zgodnie z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną zatwierdzoną przez Zarząd w dniu 07 listopada 2006 roku.

Sprawy przesyłane pod adres Centrali Spółki są rejestrowane przez Sekretariat Zarządu w Dzienniku Korespondencji, a następnie dekretowane przez Zarząd Spółki do właściwych komórek organizacyjnych.

Poszczególne komórki organizacyjne załatwiają sprawy przygotowując pisemną odpowiedź, która zostaje wysłana do adresata przez Sekretariat Zarządu.

W przypadku zapytań ofertowych przesyłanych drogą elektroniczną, odpowiedź jest wysyłana również za pomocą maila. Możliwe jest również złożenie zamówienia na niektóre usługi poprzez wypełnienie i przesłanie dostępnego na stronie www Spółki formularza.

Przyjmowanie interesantów przez Biura i Działy MPO odbywa się w dniach i godzinach pracy Spółki, tj: 7:00 - 15:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania. W Centrali Spółki interesanci przyjmowani są w godzinach 7:00-16:00.

Terenowe Komórki Organizacyjne 

Wszelkie sprawy załatwiane przez Terenowe Komórki Organizacyjne są przyjmowane i rejestrowane zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną obowiązującą w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o.

Kierujący Terenowymi Komórkami Organizacyjnymi dekretują sprawy do merytorycznie odpowiedzialnych pracowników. Sprawy prowadzone są przy współpracy z pracownikami merytorycznymi Biur i Działów Spółki.

Kontakty z interesantami odbywają się zarówno telefonicznie, jak i osobiście. Osobiste przyjmowanie interesantów możliwe jest w godzinach pracy Terenowych komórek Organizacyjnych.


Godziny pracy Spółki oraz terminy i sposób obsługi interesantów:

Zarząd Spółki (Centrala ul. Obozowa 43  tel. 22 632 00 51 do 59)  
od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 - 16:00

Terenowe Komórki Organizacyjne:

Rejony Obioru i Wywozu Nieczystości:

ul. Tatarska 2/4 tel. 22 838 00 31 do 34, 
ul. Kopijników 13 tel. 22 811 00 28 do 29,
ul. Marsa 76 tel 22 815 20 41 do 42,
ul. gen. Sosnkowskiego 4 tel. 22 662 14 10

czynne od od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00

Rejony Oczyszczania:

ul. Obozowa 43 tel. 22 632 00 51 do 59
czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 - 16:00

ul. Marsa 76 tel. 22 815 20 41 do 42
czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 - 15:00

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "Kampinoska" ul. Kampinoska 1 (tel. 22 834 55 74)
czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 - 15:00

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "Gwarków" ul. Gwarków 9 (tel. 22 511 75 11)
czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 - 15:00

Infolinia:
telefon interwencyjno-zgłoszeniowy 0 800 413 323

Termin załatwiania wniosków:
bez zbędnej zwłoki i nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpłynięcia wniosku do Spółki. W razie nie załatwienia sprawy w tym terminie stosuje się przepisy art. 36-38 kpa.

Ostatnia zmiana:
Wprowadzono: 2014-01-09 10:19:01 (Joanna Mroczek)
Opublikowano: 2014-01-09 10:19:05 (Joanna Mroczek)
Ilość odwiedzin: 7740
Drukuj Poleć stronę Na górę
CMS by WEB interface
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o.
Copyright © 2003 - 2015. All rights reserved.